Hjemmeblodtryksmåling
Målingerne foretages i siddende stilling og efter at have siddet stille i 5 minutter. Målerens manchet
holdes i højde med hjertet. Der måles tre gange før morgenmaden og tre gange før aftensmaden,
med 5 minutter mellem hver måling. Målingerne gentages i tre på hinanden følgende dage.
Skriv resultaterne i tabellerne for dag 1, 2 og 3.
Den anvendte blodtryksmåler medbringes ved den efterfølgende vurdering hos lægen.

Navn      CPR-nr. 

Dag 1 er den      Målingerne er udført på 

Vægt og højde indtastes med punktum foran decimaler kg og cm.

Dag 1  Morgen   Morgen   Morgen    Aften      Aften      Aften   
 Systolisk mmHg 
 Diastolisk mmHg 
 Puls/min. 

Dag 2  Morgen   Morgen   Morgen    Aften      Aften      Aften   
 Systolisk mmHg 
 Diastolisk mmHg 
 Puls/min. 

Dag 3  Morgen   Morgen   Morgen    Aften      Aften      Aften   
 Systolisk mmHg 
 Diastolisk mmHg 
 Puls/min. 

Husk at klikke på   efter indtastning eller ændring i ovenstående.

Resultaterne i nedenstående tabel er baseret på målingerne på dag 2 og 3.

   Beregnede gennemsnit og afvigelser 
 Systolisk mmHg  ±
 Diastolisk mmHg  ±
 Puls/min.  ±
De sande gennemsnit ligger med 95% sikkerhed indenfor de beregnede gennemsnit ± afvigelserne.

BMI i kg/m²   Salvo errore et omissione.
Referance: Dansk Hypertensionsselskab